Drukuj

Polityka prywatności i cookies

 

 

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 White Dreams Sp. z o.o. przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów. Polityka zachowania poufności White Dreams jest udostępniana wszystkim zainteresowanym. White Dreams Sp. z o.o. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Są one szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności usługowej serwisu.
Informacje dotyczące użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym. White Dreams Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom serwisu prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo żądania skasowania danych.

 

 

Jakie informacje zbieramy i co z nimi robimy?

 

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez White Dreams Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją. White Dreams Sp. z o.o. używa cookies w celu dostarczania usług i treści. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. 

 

 

Informacje zbierane podczas rejestracji

 

W formularzu rejestracyjnym należy podać swoje dane kontaktowe i rozrachunkowe (m.in.: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne do świadczenia usług. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z Klientem (np. w ramach obsługi Klienta). White Dreams Sp. z o.o. wykorzystuje dane z formularza rejestracyjnego także do przesyłania swoim klientom informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji, przesyłając o tym wiadomość za pośrednictwem formularza korespondencji lub listem poleconym na adres właściciela serwisu. 

 

 

 

Udostępnianie danych

 

White Dreams Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom niż ustawowo uprawnione. 

 

 

Bezpieczeństwo

 

White Dreams Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych swoich Użytkowników. Nasze procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed nieuprawnioną ingerencją. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej. Tylko wąskie grono uprawnionych osób ma wgląd w dane osobowe Użytkowników.

 

 

Procedura Usunięcia/Deaktywacji

 

White Dreams Sp. z o.o. zapewnia swoim Użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych z bazy danych (także w celu rezygnacji z otrzymywania korespondencji). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji, przesyłając informację za pośrednictwem formularza korespondencji, dostępnego po zalogowaniu w serwisie lub listem poleconym na adres właściciela serwisu.

 

 

 

Polityka plików cookies White Dreams Sp. z o.o., właściciela serwisu whitedreams.pl

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika. 

 

 

Zmiana/Modyfikacja danych

 

White Dreams Sp. z o.o. zapewnia swoim klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez formularz korespondencji dostępny po zalogowaniu w serwisie lub listem poleconym na adres właściciela serwisu. 

 

 

I. Definicje

 

1. Administrator – oznacza White Dreams Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:
ul. Rumiana 14, 02-956 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000529611 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, REGON 147493394, NIP 9512385321, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie paymento.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

 

 

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 b. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
• Zopim [administrator cookies: Zopim Technologies Pte Ltd z siedzibą w Singapurze]
• Salesmanago [administrator cookies: Benhauer Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Krakowie] 

 

 

 IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

White Dreams uses cookies. If you do not agree, change your browser settings.

Zamknij