Drukuj

Nasza umowa z Wami

Regulamin

Definicje

Usługa White Dreams – usługa świadczona przez White Dreams Sp. z o.o. obejmująca:
I. Serwis internetowy do zakładania i zarządzania listą prezentów przez Internet
II. Możliwość zakupu tych prezentów przez Internet przez inne osoby (gości)
III. Zamówienie u dostawców, kompletowanie, pakowanie i dostawę zakupionych przedmiotów lub usług z listy prezentów pod wskazany przez beneficjentów listy adres.

 

Para White Dreams

Dwie osoby, które planują być beneficjentami prezentów zakupionych przez inne osoby z listy prezentów utworzonej w serwisie internetowym White Dreams.

Oferta White Dreams

Lista produktów i usług dostępna dla Pary White Dreams które mogą być umieszczone na liście prezentów.

Lista prezentów

Wyselekcjonowane z oferty White Dreams przez Parę produkty i usługi prezentowane w formie listy dostępnej dla gości do zakupu. 

Czas świadczenia usługi

Czas pomiędzy rejestracją pary w serwisie internetowym a dostarczeniem zamówionych produktów i usług. 

Konsultantka

Dedykowana osobista doradczyni zapewniona przez White Dreams bez żadnych opłat, której zadaniem jest świadczenie usług doradczych i osobistej asysty przez cały okres świadczenia usługi.

Utworzenie listy

Rejestracja pary oraz proces wprowadzenia danych niezbędnych dla White Dreams do świadczenia usługi. Poprzez rejestrację i utworzenie listy para akceptuje warunki przedstawione w niniejszym dokumencie. White Dreams zobowiązuje się do świadczenia usługi na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie oraz stronie www.whitedreams.pl/regulamin. 

Prywatność

White Dreams nie ujawnia żadnych danych nikomu, kto nie jest pracownikiem lub współpracownikiem White Dreams. White Dreams nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmian dokonanych na liście prezentów w wyniku nieautoryzowanego dostępu.

Konsultacje

Usługa świadczona przez konsultanta telefonicznie, z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz osobiście. White Dreams nie pobiera opłaty za usługę świadczoną przez telefon, z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz za jedną osobistą wizytę konsultantki w wybranym przez Parę miejscu. Za każdą zamówioną przez Parę dodatkową osobistą wizytę Konsultantki White Dreams pobiera opłatę w wysokości 100 zł.

Ceny

O ile są udostępnione to White Dreams stosuje się do sugerowanych cen detalicznych producentów. W innych wypadkach White Dreams ustala ceny na podstawie cen takich samych lub porównywalnych produktów w galeriach handlowych i domach towarowych. Cena produktu lub usługi po jej zakupie może ulec zmianie. W takim wypadku może się pojawić różnica w cenie pomiędzy ceną produktu w ofercie White Dreams a tą zapłaconą przez nabywcę.

Zmiany do listy prezentów

Osoba lub Para White Dreams, która utworzyła listę może dokonać zmian niezakupionych towarów lub usług w każdym czasie. Jeżeli towar lub usługa zostały zakupione to ich zmiana jest możliwa w procesie zamknięcia listy przed złożeniem zamówienia końcowego.

Zapłata za prezent

Za moment zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego White Dreams. Darczyńca wybiera wariant płatności spośród form płatności udostępnionych w serwisie internetowym White Dreams.

Zamknięcie listy

Po uroczystości weselnej, kiedy wszystkie lub część produktów z listy została zakupiona przez gości jedna z osób będących beneficjentem listy może rozpocząć proces zamykania listy. W trakcie procesu zamykania listy można anulować każdy zakup dokonany przez darczyńcę. Środki finansowe uwolnione w wyniku anulowania zakupu są automatycznie przekazywane na konto listy prezentów. Środki te należy wykorzystać do zakupu innego przedmiotu lub usługi dostępnej w danym czasie w ofercie White Dreams. Środki finansowe są automatycznie bilansowane w trakcie zakupów wg. aktualnych cen detalicznych. Opłaty manipulacyjne pobrane od gości nie mogą być wykorzystane na zakup innych przedmiotów lub usług z oferty White Dreams. 

Rabat na dodatkowe zakupy

Przygotowując zamówienie końcowe Para Młoda może skorzystać z 10% rabatu na zakup produktów lub usług przewyższających wartość produktów lub usług zakupionych przez gości. Rabat kalkulowany jest od kwoty dopłaty. 

Zamówienie końcowe

Kiedy lista jest zamknięta i Para nie planuje już wprowadzania żadnych zmiany należy złożyć zamówienie końcowe. White Dreams przyjmuje zamówienie do realizacji. Rozpoczęcie realizacji zamówienia końcowego rozpoczyna się po dokonaniu ewentualnych dopłat. 

Zmiany po złożeniu zamówienia końcowego

Za realizację zmiany po złożeniu zamówienia końcowego White Dreams może pobrać opłatę 25 zł za każdą sztukę produktu podlegającego zmianie. 

Opłata administracyjna za małą wartość listy

Jeżeli całkowita wartość listy nie przekroczy 5 000 zł przy zamknięciu listy White Dreams doliczy opłatę administracyjną w wysokości 150 zł.

Kompletowanie, kastomizacja i pakowanie prezentów

Kompletowanie prezentów zajmuje od 4 do 6 tygodni. Każdy produkt jest sprawdzany, pakowany i po skompletowaniu całości zamówienia dostarczany do Pary White Dreams w jednej lub dwóch dostawach. Dostawa jest realizowana pod wskazany adres wskazany w czasie i terminie dogodnym dla Pary White Dreams.
O ile nabywca (gość) nie zdecydował się na dodatkowo płatną opcję indywidualnego pakowania to prezenty pakowane są do zbiorczych pudełek White Dreams. 

Opłata za dostawę

White Dreams nie pobiera opłaty za dwie dostawy. Jeżeli Para White Dreams zdecyduje się na dostawę w trzech lub więcej dostawach każda kolejna kosztuje 40 zł. 

Organizacja dostawy

Dostawa prezentów powinna zostać przyjęta w uzgodnionym miejscu i terminie. 

Uszkodzenia

W przypadku, gdy otrzymany od dostawcy produkt posiada jakiekolwiek wady White Dreams dokona wymiany produktu u dostawcy na pełnowartościowy. Gdyby wymieniony produkt nie dotarł do magazynu White Dreams przed dostawą prezentów do Pary zostanie on dostarczony oddzielnie.

Niedostępność produktów

W przypadku, kiedy White Dreams otrzyma informację, że produkt nie jest już więcej dostępny u producenta lub dystrybutorów:
I. Jeżeli produkt nie został jeszcze zakupiony zostanie on usunięty z listy.
II. Jeżeli został zakupiony, ale nie złożyliście jeszcze zamówienia końcowego produkt zostanie usunięty z listy a jego równowartość zostanie przekazana na konto listy prezentów. Środki te mogą być wykorzystane przez Was do zakupu innego przedmiotu lub usługi dostępnej w danym czasie w ofercie White Dreams.
III. Jeżeli niedostępny produkt znalazł się na zamówieniu końcowym i został już zamówiony u producenta lub dystrybutora to White Dreams ma prawo do dostawy alternatywnego produktu o takiej samej lub większej wartości. Niedostępny produkt może też zostać zamieniony na bon do wykorzystania na zakupy w Klubie marzeń.

Zwroty produktów

Zamówione i dostarczone produkty mogą być wymienione na inne produkty dostępne w ofercie White Dreams po warunkiem poinformowania White Dreams pisemnie lub pocztą elektroniczną o chęci wymiany produktu na inny w terminie 14 dni po dostawie i podaniu powodu chęci wymiany. Jeżeli powodem zwrotu jest wada, uszkodzenie lub błąd w dostawie to White Dreams zorganizuje odbiór produktu i wymianę na własny koszt. W innym wypadku Para jest zobowiązana do pokrycia kosztów przesyłki produktu. Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania i być zapakowane w oryginalne opakowanie. 

Zwroty pieniędzy

White Dreams nie dokonuje zwrotu pieniędzy dla beneficjentów listy. Tylko darczyńca może zażądać zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt, którego jakość nie jest satysfakcjonująca lub jego parametry odbiegają od tych podanych w opisie. Wniosek o zwrot zapłaty musi być sporządzony w formie pisemnej (list lub wiadomość e-mail) i zawierać przyczynę niezadowolenia z produktu lub usługi. White Dreams dokona refundacji po potwierdzeniu, że zakupiony produkt nie spełnia wymogów jakościowych lub jego parametry istotnie odbiegają od opisu produktu oraz nie ma możliwości wymiany produktu na inny, pełnowartościowy produkt z oferty White Dreams. 

Anulowanie ślubu

W przypadku anulowania ślubu White Dreams zwróci pieniądze za zakupione przez gości prezenty po otrzymaniu upoważnienia od obu beneficjentów listy. Refundacja wymaga uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 10% refundowanych środków. Opłata administracyjna może zostać pokryta przez beneficjentów listy lub zostanie pobrana z refundowanych środków. 

Prawo do odmowy świadczenia usług

White Dreams rezerwuje sobie prawo do odmowy świadczenia usługi w każdym czasie i do każdej listy prezentów bez podania przyczyny. Jeżeli odmowa świadczenia usługi nastąpi po zakupieniu prezentów to zostaną one dostarczone zgodnie z powyższymi warunkami a lista zostanie zamknięta. 

White Dreams uses cookies. If you do not agree, change your browser settings.

Zamknij